ارسال کمک‌های مالی
تمامی عزیزانی که تمایل به انجام امور خیریه و یا ادای نذر عید غدیر دارند، می‌توانند به شکل "بسته‌های حمایتی" با ما همکاری نمایند. به این منظور می‌توانید یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب و اقدام به پرداخت نمائید.

شایان ذکر است که امسال به جای تهیهء غذا، قصد تهیهء بسته‌های حمایتی (شامل برنج، قند، رب، روغن و ...) را داریم.

بازهء زمانی ارسال کمک‌های مالی عید غدیر سال 1399 به پایان رسیده است.

عید غدیر سالی که گذشت، مبلغ 3,290,000 تومان جمع آوری شد.
طراحی و توسعه توسط محمد لطفی